Add-on Xenforo dành cho thành viên Link Bit

Để thuận tiện cho việc rút gọn link kiếm tiền, Link Bit tiếp tục cho ra mắt add-on rút gọn link trên mã nguồn xenforo. Add-on này bạn có thẻ tùy ý cấu hình, sẽ bỏ qua đc những hạn chế của việc sử dụng full page script.

Add-on LinkBit phiên bản 1.1 sẽ hỗ trợ: Tự động loại bỏ hình ảnh từ liên kết khi được rút gọn, chỉ hoạt động với tệp tải xuống; Định cấu hình tích hợp API của hệ thống LBit.me để rút gọn link kiếm tiền như việc bạn sử dụng Full Page Script trên Link Bit. Tùy chọn Regex để phân loại đường dẫn nội bộ cần phải được giảm (nếu đó là tệp đính kèm xenforo, đường dẫn sẽ được rút ngắn). Hỗ trợ cấu hình của các loại trừ tên miền từ hệ thống liên kết rút ngắn,...

Tải về tại đây

http://lbit.me/AddonXenforo

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Giải nén

Bước 2: Upload file library vào thư mục gốc của web

Bước 3: Import file addon-linkbit-1.1.xml

Bước 4: Cấu hình và cảm nhận thành quả!

Chúc bạn thành công!

Published on: 10:39, 12/04/2018